Video: The Final Prophecies

Published on Jul 4, 2013

TruthNow1987: Remember to always check the Bible scriptures to compare and contrast what these so called “christian teachers” are telling you in videos or books. “That includes all the videos in this channel also” I have seen to many wolfs in sheep clothing.

Frightening recent events leading to prophetic fulfillment have begun! The validity of Bible prophecy has been debated for centuries and is one of the most controversial subjects in theological circles today. Join host and historian Ronnie Cohen, and Dr. Arnold Fruchtenbaum, as they embark on an epic journey that uncovers the secrets woven through the prophecies of the Bible. The shocking statistical evidence suggests that past fulfillment of scriptural prophecies are more than mere chance. Astonishing new research reveals that prophetic events foretelling future devastating political, financial and environmental change on a global scale, may be closer and more real than you think.

Shot at ground level in Jerusalem, The Final Prophecies will take you places you’ve never seen before, even if you’ve been to Israel! From the Wailing Wall in Jerusalem, to ancient archaeological discoveries, even to the actual crossing site of the Exodus through the Red Sea! You’ll be there; you’ll gain perspective that you never imagined! Many of these places are off-limits to tourists! This 80-minute cinemagraphic masterpiece will literally take your breath away! And it could be the best prophetic witnessing tool we’ve ever encountered. Many people are buying 5-10 copies to give to family and friends. This is not a “preachy” presentation. It simply lays out the startling prophetic events and facts in a way that makes the viewer come to the stark realization that the Bible can be trusted because it’s Author knows the future!

“Những Lời Tiên Tri Cuối Cùng”

Phát hành ngày 4 tháng 7 năm 2013

TruthNow1987: Hãy nhớ luôn luôn đối chiếu với Lời Chúa trong Thánh Kinh tất cả những gì mà những kẻ được gọi là “giáo sư Cơ-đốc” đang nói với bạn trong các video hay các sách. Lời ấy bao gồm cả các video trong kênh này. Tôi đã thấy nhiều sói đội lốt chiên.

Những biến cố kinh hoàng gần đây dẫn đến sự làm ứng nghiệm các lời tiên tri đã bắt đầu. Giá trị chân thật của các lời tiên tri trong Thánh Kinh đã được tranh luận hàng thế kỷ qua và là một trong các đề tài nóng bỏng nhất trong giới thần học ngày nay. Chúng ta hãy cùng tham dự với sử gia và người điều phối chương trình Ronnie Cohen cùng Tiến Sĩ Arnold Fruchtenbaum trong cuộc hành trình khám phá những bí mật đan dệt trong các lời tiên tri của Thánh Kinh. Những thống kê chứng cớ đáng ngạc nhiên, cho chúng ta thấy rằng, sự ứng nghiệm trong quá khứ của các lời tiên tri trong Thánh Kinh không phải chỉ là tình cờ. Những nghiên cứu mới đầy kinh ngạc cho thấy rằng các biến cố có tính tiên tri đang báo trước một tương lai thay đổi cách tệ hại của chính trị, kinh tế và môi trường với mức độ toàn cầu, rất có thể sẽ xảy ra gần hơn là và thật hơn là bạn tưởng.

Được thu hình ngay tại Giê-ru-sa-lem, “Những Lời Tiên Tri Cuối Cùng” sẽ đưa bạn đến những nơi mà bạn chưa từng đến, cho dù bạn đã từng đến I-sơ-ra-ên. Từ Bức Tường Than Khóc tại Giê-ru-sa-lem, đến những khu khảo cổ xa xưa được khám phá, ngay cả địa điểm thật sự của cuộc Vượt Biển Đỏ, ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Bạn sẽ đến đó. Bạn sẽ thu thập được cảnh quan bạn chưa bao giờ tưởng tượng. Nhiều chỗ trong những nơi này du khách không được phép đến. Bộ phim tuyệt vời 80 phút này sẽ thực sự làm cho bạn nín thở. Và có thể nó là công cụ làm chứng tuyệt vời nhất mà chúng ta gặp được xưa nay. NHiều người đã mua 5 đến 10 phiên bản DVD để tặng cho gia đình và bạn bè. Đây không phải là một trình bày dưới hình thức giảng. Nó chỉ đơn giản, đưa ra những sự kiện tiên tri đáng ngạc nhiên và các thực tế theo cái cách khiến cho người xem nhận ra rằng: Thánh Kinh là đáng tin, bởi vì Tác Giả của nó biết rõ tương lai!

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.
2,097 views

Comments are closed.